Puhdasta vettä Roihu2016 -leirille

Suomen Partiolaiset, Finlands Scouter ry:n kansainvälinen Roihu 2016 VII Finnjamboree järjestetään 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Metsähallituksen omistamalle metsäalueelle rakentuu leiri 17 100 osallistujalle, joista 3 000 saapuu ulkomailta, noin 40 eri maasta. Uponor toimitti alueelle 7 600 metriä putkia, joilla varmistetaan puhtaan veden saanti ja harmaiden vesien johtaminen hallitusti pois alueelta.

Vaatimuksena oli, että käytettävien tuotteiden tulee olla helposti asennettavia sekä kestäviä. Helppo asennettavuus takaa verkoston rakentamisen onnistuvan aikataulun puitteissa ja kestävyys taas takaa sen pysymisen toimintakunnossa koko leirin ajan.

”Kaikki asennukset tehdään maan päälle, pois lukien joitain tien alittavia putkilinjoja. Putken on oltava laadukasta, jotta se kestää siihen kohdistuvan rasituksen. Lisäksi asennuksia tekevät myös ei-ammattilaiset, joten putkien helppo asennettavuus on tärkeää”, korostaa Roihu2016 hankintamestari Johanna Suomalainen.

Upea leiri on tulossa – oli ilo tehdä tiedotetta tästä!

Lue Uponorin koko tiedote tästä linkistä.

Kuva: Harri Halmejärvi, Roihu2016.
Kuvassa vas. Roihu2016 hankintamestari Johanna Suomalainen, Uponor Infra Oy:n Seppo Rautiainen ja Roihu2016 vesimestari Mikko Jakobsson.