Tietosuojaseloste | Idonea markkinointi & viestintä

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

Idonean asiakasrekisteri sisältää vain asiakassuhteen kannalta olennaisia tietoja: yrityksen ja yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, osoitetiedot sekä pankkiyhteystiedot. Näitä tietoja säilytetään turvallisesti suojattuna.

Asiakastietoja ei käsittele muut kuin yrittäjä.

Rekisteröidyllä on mm. tietojen tarkistusoikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä:  Petra Ruonakoski, etunimi.sukunimi@idonea.fi

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin  Idonean ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Idonean nettisivusto

Idonean nettisivuilla on käytössä normaalit evästeet, joilla sivujen käyttöä voidaan seurata. Evästeet saa myös pois päältä omasta koneestaan.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Mikäli asia herättää kysymyksiä, voit olla myös yhteyksissä: etunimi.sukunimi@idonea.fi
Kysymysten vastaamiseen varataan aikaa viikosta kolmeen viikkoa.